Image 13

Koking kompleks, RNR Rijeka

Image 13
Investitor
INA – Industrija nafte d.d.
Glavni projektant
Emil Rohlik, mag. ing. arch.
Projektanti

Emil Rohlik, mag. ing. arch.
Ana Novak, mag. ing. mech.
Željka Hitrec, dipl. ing. el.
Marko Kitić, dipl. ing. el.

Projektanti suradnici

Ana Alar, dipl. ing. arh.
Ivana Knez, dipl. ing. arh.
Martina Stjepandić, mag. ing. arch.
Nika Nevečerel, dipl. ing. stroj.

Lokacija
Kostrena
Godina projektiranja/izvođenja
2018
Površina
14.410 m²
Procijenjeni troškovi gradnje
HRK 250.000.000,00
Transport, skladištenje i utovar koksa u zatvorenome konvejerskom sustavu dio je postrojenja Rafinerije nafte Rijeka. Smještaj, dimenzije i oblikovanje građevina te infrastrukture definirani su tehnološkim procesom, prostornim mogućnostima na nasipanom dijelu platoa transportne luke i najvišom razinom mjera zaštite okoliša. Zgrada za djelatnike i transportni sustav koji „lebdi“ iznad postrojenja oblikovani su kao cijevi ovalnoga presjeka čime su utjecaji vjetra smanjeni na najmanju mjeru.
Image 107 Image 108 Image 109 Image 110 Image 111 Image 112 Image 113 Image 114