Image 15

Rekonstrukcija P12 ZV

Image 15
Investitor
Grad Zagreb
Glavni projektant
Ana Alar, dipl. ing. arh.
Projektanti

Emil Rohlik, mag. ing. arch.
Ana Novak, mag. ing. mech.
Željka Hitrec, dipl. ing. el.

Projektanti suradnici

Ivana Knez, dipl. ing. arh.
Martina Stjepandić, mag. ing. arch.
Nika Nevečerel, dipl. ing. stroj.

Lokacija
Zagreb
Godina projektiranja/izvođenja
2018 - 2019
Površina
19.144,37 m²
Izvorno oblikovanje Paviljona 12 proizlazi iz estetike armiranoga betona i u prostoru dominantnih konstruktivnih rješenja kojima se savladavaju veliki rasponi. Afirmacija ambijenta i građevine kao zaštićenoga kulturnog dobra podrazumijeva zadržavanje izvornih arhitektonskih premisa u prenamjeni ove zgrade u suvremeni „tehnološki park“. Primjenom suvremenoga materijala 3D prešanoga vučenog lima, zgrada dobiva novi sloj pročelja – „drugu kožu“ kojom se reinterpretira njezino izvorno oblikovanje.
Image 125 Image 126 Image 127 Image 128 Image 129 Image 130 Image 131 Image 132 Image 133 Image 134