Image 16

Rekonstrukcija kompleksa Grad mladih

Image 16
Investitor
Grad Zagreb
Glavni projektant
Ana Alar, dipl. ing. arh.
Projektanti

Ivana Knez, dipl. ing. arh.
Željka Hitrec, dipl. ing. el.
Nika Nevečerel, dipl. ing. stroj.

Projektanti suradnici

Emil Rohlik, mag. ing. arch.
Martina Stjepandić, mag. ing. arch.
Ana Novak, mag. ing. mech.

Lokacija
Zagreb
Godina projektiranja/izvođenja
2019 - u tijeku
Površina
247.547,00 m²
Grad mladih je Park šuma s posebnom namjenom za odmor i rekreaciju klasificiran kao kulturno dobro. Svojom graditeljskom i pejzažnom vrijednošću predstavlja važan urbanističko-arhitektonski kompleks javno društvene namjene. Projekt obuhvaća rekonstrukciju dvadeset i dvije smještajne i prateće građevine te osuvremenjivanje interne infrastrukture u Gradu mladih u Zagrebu. Uz smještajne jedinice za boravak djece vrtićke i školske dobi te hostela, rekonstruiraju se restoran, zgrade sportskoga i društvenog sadržaja.
Image 135 Image 136 Image 137 Image 138 Image 139 Image 140 Image 141 Image 142 Image 143 Image 144