Image 3

Light Boxes, HE Senj 2

Image 3
Investitor
Elektroprojekt d.d.
Autor
Ivana Knez, dipl. ing. arh.
Lokacija
Kosinj, Gusić polje
Godina projektiranja/izvođenja
2017
Objekti hidroelektrane artificijelni su elementi koji reguliraju prirodni ambijent, a volumeni nadzemnih zgrada pojavljuju se kao „signalni lampioni“ u tome novome prerađenom ambijentu. Dimenzionirani prema funkcionalnim zahtjevima postavljeni su u međuodnosima određenima logikom podzemnih tunela. Dematerijalizirani translucentni volumeni, u upaljenom ili ugašenom načinu rada, ukazuju na ljudski utjecaj u oblikovanju okoliša.
Image 25 Image 26 Image 27 Image 28 Image 29 Image 30 Image 31 Image 32