Image 4

Rekonstrukcija industrijskoga kompleksa KMK

Image 4
Investitor
Končar – Metalne konstrukcije d.d.
Autor
Ivana Knez, dipl. ing. arh.
Glavni projektant
Ivana Knez, dipl. ing. arh.
Projektanti

Ivana Knez, dipl. ing. arh.
Željka Hitrec, dipl. ing. el.
Ana Novak, mag. ing. mech.
Nika Nevečerel, dipl. ing. stroj.

Lokacija
Sesvetski Kraljevec
Godina projektiranja/izvođenja
2017
Površina
18.168 m²
Industrijski kompleks KMK rekonstruiran je u fazama: adaptacija hale 1, povećanje proizvodnih kapaciteta industrijskoga kompleksa dogradnjom nove hale 2 i aneks ureda (sjedište tvrtke). Rekonstrukcijom je osiguran osuvremenjen tehnološki proces proizvodnje transformatorskih kotlova (lakirnice, sačmara i sl.). Projektirane su strojarske instalacije grijanja, hlađenja, ventilacije, prirodnoga plina i instalacije tehničkih plinova te električne instalacije jake i slabe struje.
Image 33 Image 34 Image 35 Image 36 Image 37 Image 38 Image 39 Image 40 Image 41 Image 42