Image 6

Priključni plinovod Žutica, Naftna bušotina Cabuna 3, Bušotinski radni prostor Gola-10

Image 6
Investitor
INA – Industrija nafte d.d.
Glavni projektant
Nika Nevečerel, dipl. ing. stroj.
Projektanti

Nika Nevečerel, dipl. ing. stroj.
Ana Novak, mag. ing. mech.
Željka Hitrec, dipl. ing. el.

Lokacija
Zagreb, Virovitica-Podravina, Križevci-Koprivnica
Godina projektiranja/izvođenja
2014 - 2017
Za rudarske objekte i postrojenja izrađeni su strojarsko-tehnološki, elektrotehnički projekti i projekti mjerenja i regulacije. Gola-10 sastoji se od bušotinskoga radnog prostora, elektroenergetskoga i signalnog kabela. Priključni plinovod bušotine Žutica 76 služi za transport plina od bušotine Žu-76 do spoja na plinovod Žutica 21 u dužini od 968,63 m. U bušotinskome radnom polju Cabuna 3 u potpunosti je definiran sabirno-otpremni sustav za korištenje bušotine kapaciteta 11 m³/dan nafte.
Za KONZALT ING d.o.o.
Image 51 Image 52 Image 53 Image 54 Image 55 Image 56 Image 57 Image 58