Image 9

Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava

Image 9
Investitor
Grad Lepoglava
Glavni projektant
Ana Alar, dipl. ing. arh.
Projektanti

Emil Rohlik, mag. ing. arch.
Nika Nevečerel, dipl. ing. stroj.
Željka Hitrec, dipl. ing. el.

Projektanti suradnici

Ivana Knez, dipl. ing. arh.
Ana Novak, mag. ing. mech

Lokacija
Lepoglava
Godina projektiranja/izvođenja
2015
Površina
4.900,63 m²
Procijenjeni troškovi gradnje
HRK 55.125.000,00
Djelatnost Tehnološkoga centra drvne industrije obuhvaća izradu uzoraka i prototipova proizvoda od drveta te ispitivanje rješenja i kvalitete u fazama njihovoga razvoja. Longitudinalna tlocrtna dispozicija i oblik objekata uvjetovani su oblikom parcele i tehnološkim procesom. Proizvodni pogon u prizemlju oblikovan je kao puni volumen koji je cenzurom nadsvjetala dilatiran od gornjega volumena ureda, radnih prostora i ispitnoga centra u drvenoj oblozi.
Za KONZALT ING d.o.o.
Image 75 Image 76 Image 77 Image 78 Image 79 Image 80 Image 81 Image 82